Om oss

Stockholms litteraturmässa är en årligt återkommande mässa med litterärt fokus som lyfter fram den mångfald av förlag som finns i Sverige. Den ägde rum för första gången på Kulturhuset Stadsteatern den 15–16 april 2016 och arrangeras igen den 4 december 2021.

På Stockholms litteraturmässa presenterar fler än 50 förlag och tidskrifter sin utgivning, samtidigt som det pågår föreläsningar, samtal och framträdanden på flera av mässans scener. Alla utställare får lika mycket plats till sitt förfogande och mässan är gratis för besökare.

Styrelsen består av Emanuel Holm (ordförande), Elnaz Baghlanian (vice ordförande), Daniel Gustafsson (kassör), Carin Söderström, Tove Larsmo, Nils Sundberg, Helena Gunnarsson och Martin S. Halldin. Projektledare 2021 är Jonathan Brott.