Aktuellt

Kulturhuset Stadsteatern Lördag 4 dec 2021, 11–17

Tack!

Vi i styrelsen vill rikta ett stort och rungande TACK till alla utställare, besökare, paneldeltagare, moderatorer och uppläsare, samt till Kulturhuset Stadsteatern. Utan er vore inte Stockholms litteraturmässa möjlig! Det är ni som gör det värt alla timmar av kvälls- och helgjobb.

Så, åter igen, TACK för att ni var med och gjorde årets mässa till en fantastisk tillställning, med över 70 medverkande författare, 50 utställare och 21 programpunkter!

Programmet 2021

Om Stockholms litteraturmässa

Stockholms litteraturmässa är en årligt återkommande mässa med litterärt fokus som lyfter fram den mångfald av förlag som finns i Sverige. Den ägde rum för första gången på Kulturhuset Stadsteatern den 15–16 april 2016 och arrangeras igen den 4 december 2021.

På Stockholms litteraturmässa presenterar fler än 50 förlag och tidskrifter sin utgivning, samtidigt som det pågår föreläsningar, samtal och framträdanden på flera av mässans scener. Alla utställare får lika mycket plats till sitt förfogande och mässan är gratis för besökare.

Styrelsen består av Emanuel Holm (ordförande), Elnaz Baghlanian (vice ordförande), Daniel Gustafsson (kassör), Carin Söderström, Tove Larsmo, Nils Sundberg, Helena Gunnarsson och Martin S. Halldin. Projektledare 2021 är Jonathan Brott.

Instagram