Aktuellt

Nytt datum för Stockholms litteraturmässa

Styrelsen för Stockholms litteraturmässa har beslutat att ställa in 2020 års mässa, som var planerad till den 25 april på ABF-huset i Stockholm, på grund av den pågående coronakrisen.

– Det känns förstås otroligt tråkigt att ställa in. Vi hade en fantastisk respons från utställare och ett riktigt bra program. Men under rådande omständigheter och den stora osäkerhet som råder kring publika evenemang, såg vi inga andra alternativ än att skjuta på mässan och försöka göra den ännu bättre nästa år istället, säger Daniel Gustafsson, ordförande för den ideella förening som arrangerar Stockholms litteraturmässa.

Nytt datum för nästa upplaga av Stockholms litteraturmässa blir lördagen den 17 april 2021.

Styrelsen för Stockholms litteraturmässa består av Daniel Gustafsson, Sara Abdollahi, Elnaz Baghlanian, Helena Gunnarsson, Martin S. Halldin, Emanuel Holm och Eva Leonte.

Om Stockholms litteraturmässa

Stockholms litteraturmässa är en årligt återkommande mässa med litterärt fokus som lyfter fram den mångfald av förlag som finns i Sverige. Den ägde rum för första gången på Kulturhuset Stadsteatern den 15–16 april 2016 och arrangeras igen den 25 april 2020, denna gång på ABF-huset.

På Stockholms litteraturmässa presenterar fler än 50 förlag och tidskrifter sin utgivning, samtidigt som det pågår föreläsningar, samtal och framträdanden på flera av mässans scener. Alla utställare får lika mycket plats till sitt förfogande och mässan är gratis för besökare.

Stockholms litteraturmässa är en oberoende ideell förening. Styrelsen består av Daniel Gustafsson (ordförande), Elnaz Baghlanian (vice ordförande), Helena Gunnarsson (sekreterare), Eva Leonte, Sara Abdollahi, Martin S. Halldin och Emanuel Holm. Stockholms litteraturmässa initierades 2016 av Martin S. Halldin och Lina Rydén Reynols.

Vårt fokus och vår motivation ligger i kärleken till litteraturen – till det skrivna och det talade ordet. Vi verkar för mångfald och demokrati och står upp emot rasism, sexism och homo-, bi- och transfobi. Detta är en värdegrund som vi förväntar oss att våra utställare delar. På vår bokmarknad eftersträvar vi en stor bredd av utställare verksamma inom det kulturella och/eller samhälleliga samtalet. Vi välkomnar utöver förlag även museer, institut och andra typer av kulturföreningar som verkar för litteraturen och dess mångfald och kvalitet.

Vi förbehåller oss rätten att välja vilka aktörer som bereds plats.