Om oss

Stockholms litteraturmässa är en årligt återkommande mässa med litterärt fokus som lyfter fram den mångfald av förlag som finns i Sverige. Den ägde rum för första gången på Kulturhuset Stadsteatern den 15–16 april 2016.

På Stockholms litteraturmässa presenterar fler än 50 förlag och tidskrifter sin utgivning, samtidigt som det pågår föreläsningar, samtal och framträdanden på flera av mässans scener. Alla utställare får lika mycket plats till sitt förfogande och mässan är gratis för besökare.

Styrelsen består av Emanuel Holm (ordförande), Daniel Gustafsson (kassör), Tove Larsmo, Jonathan Brott, Karin Hansson, Nils Sundberg, och Martin S. Halldin.