Timbro

Tankesmedjan Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Vårt uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt verka för individuell frihet och ett öppet samhälle. Förlaget utgör sedan starten en del av Timbros kärnverksamhet med ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra liberalismens stora klassiker på svenska. Utöver klassikerna omfattas vår utgivning av facklitteratur inom allt från idéhistoria till nationalekonomi, aktuella debattböcker och skönlitteratur.

sorterad under: