The English Bookshop

The English Bookshop öppnade 2008 och har ett brett sortiment engelskspråkig litteratur – skönlitteratur, facklitteratur, barn-och ungdomsböcker, böcker om Sverige, svenska författare på engelska. 1500 dagsfärska internationella dagstidningar.

The English Bookshop opened in 2008 and has a wide range of literature in English – fiction, non-fiction, children’s books, books about Sweden, Swedish authors in English. More than 1500 daily international newspapers in co-operation with NewspaperDirect.

sorterad under: