Sundbybergs folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss.

Kulturparaplyet är en arena på Sundbybergs folkhögskola för berättande och gestaltning, där vi samlar våra profilkurser:
Filmlinjen
Skrivarlinjen
Sång- och Teaterlinjen
Ett skrivande rum – skrivarkurs på distans
Kulturparaplyets projektår
Dokumentärfilmkurs (våren)

Skrivarlinjen är en utbildning i skönlitterärt skrivande. Höstterminen är en grundkurs där du studerar poesi, novell, dramatik och roman. Du gör skrivövningar, från snabba och intuitiva till långa och analytiska. Vårterminen är en fördjupning då du skriver en diktsamling, en novellsamling, en pjäs eller en roman. Under läsåret får du möjlighet att bekanta dig och fördjupa dig inom olika skönlitterära genrer via läsning av samtida såväl som klassiska verk. Textsamtal och handledning sker kontinuerligt under hela läsåret.

sorterad under: