OEI

OEI är en Stockholmsbaserad tidskrift för extra-disciplinära rum och av-disciplinerande ögonblick – experimentella former av tänkande, montage mellan poesi, konst, filosofi, film och dokument; kritiska undersökningar, redaktionella utsägelser och estetiska teknologier, icke-bekräftande skrivande, spekulativa arkeologier, nya ekologier och alternativa historiografier. OEI grundades 1999 och har utkommit med 78 nummer. 2002 startades det vidhängande förlaget OEI editör, som utgivit ett 90-tal böcker med undersökande poesi, estetiska dokument, artist’s books, teoretiska och poetologiska texter etc. Som en del av sin publiceringspraktik har OEI också organiserat närmare 300 arrangemang: från uppläsningar, presentationer, föreläsningar och samtal till seminarier, filmvisningar och utställningar. OEI drivs av Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg.

sorterad under: