Nätverkstan kulturtidskrifter

Kulturtidskrifterna berikar den kulturella mångfalden och ser till att fler obundna röster kan komma till tals i det offentliga rummet. Vårt arbete syftar till att förbättra distribution och synlighet av landets kulturtidskrifter och hos oss hittar du ett flertal av dom som finns i Sverige. För att fler ska få upptäcka mer!

sorterad under: