Natur & Kultur

Natur & Kultur ger ut läromedel, akademisk litteratur och litteratur för den allmänna marknaden. På Stockholms litteraturmässan kommer vi presentera ett urval av det sistnämnda – bland annat skönlitteratur, sakprosa, böcker för barn och unga och måltidslitteratur. Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

sorterad under: