Karavan

Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny, omvälvande litteratur som är i färd med att förändra världslitteraturen av idag. Tidskriften Karavan introducerar spännande författarskap från tre kontinenter med nyöversatta texter och bakgrundsartiklar.

sorterad under: