Glänta

Glänta är en tidskrift som sedan 1993 kommer ut med fyra nummer per år och rör sig i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm. Redaktionen ligger i Göteborg.

sorterad under: