Ersatz

Ersatz är ett allmänutgivande bokförlag i Stockholm, grundat 1994 av Anna Bengtsson och Ola Wallin. Förlaget ger främst ut översatt litteratur från framför allt ryska och tyska, men även från andra språk, och svenska originalproduktioner intar en allt större plats i utgivningen. Ersatz värnar om kvalitet i alla led av produktionen och använder sig endast av arktryck och träfritt papper. Till förlaget hör även imprintet Coltso, som ger ut genrelitteratur från företrädesvis Sverige och Ryssland, men även Polen, Tyskland och andra länder.

sorterad under: