En bok för alla

En bok för allas mål är att alla ska ha tillgång till riktigt bra böcker! Därför ger vi ut bra skönlitteratur till låga priser och arbetar aktivt med läsfrämjande projekt. Vår utgivning består till största delen av återutgivning av barn- och ungdomsböcker som väljs ut i samråd med en referensgrupp bestående av bibliotekarier, författare och kritiker. Våra lägre priser och breda kontaktnät gör att vi kan sprida bra och billiga böcker till alla, med ett särskilt fokus på läsovana grupper. Du hittar våra böcker i bokhandeln, på arbetsplatser och bibliotek, i skolor och föreningar eller på nätet!

sorterad under: