Ellerströms

Ellerströms förlag publicerar böcker inom flera genrer med fokus på svensk och översatt poesi. Essäistik, japanska klassiker och litteraturvetenskap hör också till vår huvudutgivning. Därutöver har vi ett särskilt förhållande till Vilhelm Ekelunds kompromisslösa författarskap samt ger ut böcker om fåglar och fågelskådning. Vi driver sedan 2007 tidskriften Lyrikvännen, Skandinaviens största, äldsta och mest välkända poesitidskrift.

sorterad under: