Edda

Bokförlaget Edda är baserat i Uppsala och ger ut främst poesi – svensk och utländsk. 2013 sjösattes Gröna serien, där vi presenterar kompletta utländska diktsamlingar i svensk översättning. Hittills utgivna är Ada Salas, Simon Armitage, Henning Kramer Dahl och René Char. Bland våra utgivna svenska poeter återfinns bland andra Lars Häger, Jasim Mohamed och Maria Vedin.

sorterad under: