Dynamo – möjligheternas förlag

Dynamo – Möjligheternas Förlag är ett projekt som drivs av Demokratipiloterna med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att på tre år starta ett förlag som drivs av kreativa unga människor med sociala eller psykiska funktionsuppsättningar*.

sorterad under: