Books on Demand

Med en bred produktpalett, och frihet vid utformning av innehåll och bokutrustning, har mer än 40 000 författare gett ut en bok med BoD. Förutom att författare får hjälp med utgivningen, erbjuder BoD även ett stort antal författartjänster som kan bokas till. Dessa tjänster innefattar klassiska förlagstjänster som t.ex. korrekturläsning, språkgranskning och bokdesign. Efter utgivingen kan författare även boka till tjänster för marknadsföring och skapa uppmärksamhet kring sin bok.

sorterad under: