Axess

Axess Magasin är en kultur- och samhällstidskrift som utkommer med 9 nr per år. Axess TV visar inköpta och egenproducerade program som berör samhällsfrågor, kultur och vetenskap. Under litteraturmässan finns vi på plats med böcker och aktuellt nummer av magasinet. Välkomna till #axesspublishing!

sorterad under: