Alastor Press

Alastor Press är ett litet, höglitterärt förlag som sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose känsliga sinnens behov av estetisk finkalibrering. Alastor ger huvudsakligen ut översatt litteratur från förra sekelskiftet som faller inom ramarna för dekadensen, symbolismen och andra närliggande riktningar. I utgivningen ryms allt från oumbärliga klassiker som Rimbauds samlade verk och dekadensbibeln Mot strömmen till mer kuriösa titlar som ett filosofiskt traktat om dandyismens natur och Baudelaires mjältsjuka reseanteckningar från Bryssel.

sorterad under: