10TAL

10TAL drivs av en ide­ell för­e­ning bestå­ende av för­fat­tare, konst­nä­rer, kul­tur­jour­na­lis­ter och studenter. 10TAL Bok är en ny böj­lig gren på det drygt tret­tio­å­riga 10TALs-trädet för poesi, essä­istik, kul­tur­de­batt och andra lit­te­rära utskott. Förlaget har plats för de större blad­ver­ken som inte tid­skrifts­gre­narna kan bära.

sorterad under: