Utställare

Fler förlag tillkommer efterhand

10TAL

10TAL drivs av en ide­ell för­e­ning bestå­ende av för­fat­tare, konst­nä­rer, kul­tur­jour­na­lis­ter och studenter. 10TAL Bok är en ny böj­lig gren på det drygt tret­tio­å­riga 10TALs-trädet för poesi, essä­istik, kul­tur­de­batt och andra lit­te­rära utskott. Förlaget har plats för de större blad­ver­ken som inte tid­skrifts­gre­narna kan bära.

Webbplats: www.10tal.se

Alastor Press

Alastor Press är ett litet, höglitterärt förlag som sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose känsliga sinnens behov av estetisk finkalibrering. Alastor ger huvudsakligen ut översatt litteratur från förra sekelskiftet som faller inom ramarna för dekadensen, symbolismen och andra närliggande riktningar. I utgivningen ryms allt från oumbärliga klassiker som Rimbauds samlade verk och dekadensbibeln Mot strömmen till mer kuriösa titlar som ett filosofiskt traktat om dandyismens natur och Baudelaires mjältsjuka reseanteckningar från Bryssel.

Webbplats: alastorpress.com

Alfabeta

Alfabeta Bokförlag är ett självständigt förlag som inte tillhör någon av de stora förlagsgrupperna. Vi ger ut 60-70 nya titlar per år, såväl skön- och facklitteratur som barn- och ungdomsböcker. Ambitionen med vår utgivning har sedan starten varit att ge en varaktig läsupplevelse och vi är måna om att hålla våra böcker tillgängliga, varför vi även återutger många böcker ur vår tidigare utgivning.

Webbplats: alfabeta.se

Aspekt

Aspekt förlag grundades 2009 för att ge svenska läsare en möjlighet att stifta bekantskap med den i Sverige relativt okända tjeckiska litteraturen. Sedan 2010 har vi gett ut åtta böcker. I serien Samtida tjeckisk litteratur presenterar vi spännande böcker efter sammetsrevolutionen, i Moderna tjeckiska klassiker författare som blivit en självklar del av den tjeckiska kulturen (Bohumil Hrabal till exempel) och i Tjeckiska noveller en livskraftig novelltradition med rötter i Centraleuropa. På vår hemsida publicerar vi noveller, recensioner, intervjuer och nyhetsbrev. Vi ordnar också litteraturkvällar, författarbesök och föreläsningar.

Webbplats: www.aspekt.se

Scen: Scen 1
Tid: 12:00 - 12:00

Atlas

Atlas är ett progressivt förlag med fötterna i samtiden, men med blicken riktad mot framtiden. Förlaget ger ut skönlitteratur, sakprosa och reportage. Förlaget publicerade sina första böcker 1997, i dag ger vi ut ett tjugotal titlar per år. Bland förlagets författarlista märks bland andra namn som nobelpristagaren Alice Munro, Joan Didion, Ali Smith, Martina Montelius, Duraid Al-Khamisi, Nina Hemmingsson och Björn Elmbrant.

Tre personer arbetar på redaktionen: Ann-Louise Gustavsson är förlagschef, Elnaz Baghlanian är litterär chef med ansvar för pr och marknad och Johan Söderbäck är redaktör.

Webbplats: www.bokforlagetatlas.se

Atrium Förlag

Atrium Förlag – med bas i Umeå – är ett av Sveriges minsta bokförlag, grundat 2006. Vår utgivning består av prosa, dramatik, filmlitteratur samt barn- och ungdomsböcker. Vi ger ut både svensk och översatt litteratur, hittills från bland annat franska, tyska, italienska, ryska, japanska, estniska, engelska och slovenska. På vår informationsrika hemsida finns läsguider, lärarhandledningar och annat boksamtalsmaterial till flera av våra böcker. Vi finns även på Facebook, Instagram, YouTube och Tumblr.

Webbplats: atriumforlag.se

Axess

Axess Magasin är en kultur- och samhällstidskrift som utkommer med 9 nr per år. Axess TV visar inköpta och egenproducerade program som berör samhällsfrågor, kultur och vetenskap. Under litteraturmässan finns vi på plats med böcker och aktuellt nummer av magasinet. Välkomna till #axesspublishing!

Webbplats: axess.se

B-InteraQtive Publishing

B-InteraQtive Publishingär ett nytt förlag med fokus på samhällsnära berättande och interaktivt lärande. De böcker vi hittills har gett ut har vi ”paketerat” i gränsfarareserien, ett koncept som fokuserar på människor som i stort och smått gjort uppror mot gamla förtryckande samhällsstrukturer i handling och i skrift. På vår egenutvecklade Storytellerplattform skapar vi interaktiva böcker, där de första två titlarna kommer lanseras under våren, formaten är online med eller utan kursverktyg och som app för försäljning i Google Play, Apple Appstore eller Windows Store.

Webbplats: interaqtive.com

Balkong

Balkong Förlag är ett oberoende förlag som ger ut illustrerade faktaböcker. Utgivningen består av cirka 15 titlar per år, alla illustrerade inom olika ämnesområden. Grundtanken med utgivningen är vackra tryckta böcker av hög kvalitet och med lång livslängd. I en bransch som befinner sig i stor förändring arbetar vi för att tryckta böcker ska förbli en viktig del av människor liv. Vi riktar oss till bokälskare som uppskattar hållbarhet och arbetar via mottot en oläst bok är en ny bok.

Webbplats: www.balkongforlag.se

Berghs

Berghs Förlag är ett fristående förlag som ger ut barn- och ungdomsböcker. Allt från pekböcker för de allra minsta, till romaner för ungdomar som redan är vuxna. Smarta faktaböcker samsas med roliga bilderböcker och lättlästa vardagsäventyr. Fantasy och klassiska äventyrsberättelser står sida vid sida med kärleksromaner och realistiska uppväxtsskildringar.

Webbplats: berghsforlag.se

Brombergs

Brombergs Bokförlag är ett allmänutgivande förlag med tyngdpunkt på skönlitteratur, men utgivningen omfattar även facklitteratur och poesi. Bland författarna hittas Karin Alvtegen, Majgull Axelsson, Umberto Eco, Jonathan Franzen, Richard Ford, Masha Gessen, Ian McEwan, Bodil Jönsson och Patti Smith. Brombergs Bokförlag startade 1975 och brukar kallas Det lilla förlaget med de stora författarna. Förlaget ägs och drivs av grundaren Dorotea Bromberg, och håller till på Kungsholmen i Stockholm.

Webbplats: brombergs.se

Bucket List Books

Bucket List Books ger bara ut böcker som måste ges ut. Livet är kort och vi har bara tid för intressanta och inspirerande böcker. Hinken kommer att fyllas med utvalda berättelser i varierande form. Vi ger ut både svenska och utländska berättare – gärna kvinnor. Sedan starten 2014 har vi publicerat sammanlagt 20 böcker inom skönlitteratur, reselitteratur och konst av författarna Annika Bergson, Simone de Beauvoir, Torun Börtz, Ylva Dahlman, Lorànt Deutsch, Serge Gainsbourg, Amanda Palmer, Conny Palmkvist, Dolores Redondo, Anita Santesson och Wiveka Wachtmeister. Välkomna att botanisera bland förlagets böcker och träffa författarna Annika Bergson, Ylva Dahlman och Anita Santesson.

Webbplats: bucketlistbooks.se

C.off

c.off är en ideell utom-institutionell plats för utveckling av och
utbyten mellan interdisciplinära koreografier.
c.off erbjuder residens och praktiska förutsättningar för organisationer
och individer att ompröva, artikulera och förändra sina konstnärliga
praktiker i en diskursiv omgivning.
c.off initierar och bedriver omfattande konstnärliga projekt som
omprövar sociala och politiska diskurser, så som de pågående projekten
KROPPSFUNKTION och (im)perfekta koreografier.

Webbplats: www.coff.se

Carlsson Bokförlag

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. Bland våra senare titlar finns: Josef Frank – Möbelformgivaren, Politik i det offentliga rummet – Svenska valaffischer 1911-2010, Berlin – stadsdel för stadsdel, Europas revolutioner, Reklam – strategiskt och kreativt, Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden.

Webbplats: www.carlssonbokforlag.se

ccap

ccap är en oberoende organisation som sedan starten 1998 stödjer koreografiutveckling, under ledning av koreografen Cristina Caprioli, med bas i Stockholm. ccap producerar scenföreställningar, installationer, filmer, objekt, publikationer och annorledes koreografi, samt driver långsiktiga interdisciplinära forskningsprojekt.

Webbplats: ccap.se

CKM

CKM Förlag AB är sedan 28 år utgivare av allmänlitteratur. Både nyöversatt utländsk och nyskriven svensk prosa och sakprosa. På SLM visas böcker av t.ex. – Theodor Fontane, Régis Debray, Horatius, Olle Josephson, Thomas Love Peacock, Georges Rodenbach, Pindaros, Samuel Johnson, David Brolin, Maurice Gilliams, Thomas De Quincey, Henrik Stannow, Edgar Rice Burroughs, Margareta Attius Sohlman och Ulf Persson.

Webbplats: www.ckm.se

Cosmic Comics

Elisabeth Grate

Förlagets ambition är att få en läshungrig svensktalande publik att upptäcka spännande, i Sverige ofta förbisedda, franskspråkiga författarskap. Det handlar lika mycket om dagens författare som gårdagens, och vi har i första hand valt ur den rika franskspråkiga litteraturen och i enstaka fall även ur den anglosaxiska och italienska.

Webbplats: elisabethgrate.se

Ellerströms

Ellerströms förlag publicerar böcker inom flera genrer med fokus på svensk och översatt poesi. Essäistik, japanska klassiker och litteraturvetenskap hör också till vår huvudutgivning. Därutöver har vi ett särskilt förhållande till Vilhelm Ekelunds kompromisslösa författarskap samt ger ut böcker om fåglar och fågelskådning. Vi driver sedan 2007 tidskriften Lyrikvännen, Skandinaviens största, äldsta och mest välkända poesitidskrift.

Webbplats: ellerstroms.se

En bok för alla

En bok för allas mål är att alla ska ha tillgång till riktigt bra böcker! Därför ger vi ut bra skönlitteratur till låga priser och arbetar aktivt med läsfrämjande projekt. Vår utgivning består till största delen av återutgivning av barn- och ungdomsböcker som väljs ut i samråd med en referensgrupp bestående av bibliotekarier, författare och kritiker. Våra lägre priser och breda kontaktnät gör att vi kan sprida bra och billiga böcker till alla, med ett särskilt fokus på läsovana grupper. Du hittar våra böcker i bokhandeln, på arbetsplatser och bibliotek, i skolor och föreningar eller på nätet!

Webbplats: enbokforalla.se

Ersatz

Ersatz är ett allmänutgivande bokförlag i Stockholm, grundat 1994 av Anna Bengtsson och Ola Wallin. Förlaget ger främst ut översatt litteratur från framför allt ryska och tyska, men även från andra språk, och svenska originalproduktioner intar en allt större plats i utgivningen. Ersatz värnar om kvalitet i alla led av produktionen och använder sig endast av arktryck och träfritt papper. Till förlaget hör även imprintet Coltso, som ger ut genrelitteratur från företrädesvis Sverige och Ryssland, men även Polen, Tyskland och andra länder.

Webbplats: www.ersatz.se

Fronesis

Tidskriften Fronesis fångar upp de fina tonerna i teoribruset. I våra temanummer tar vi oss an samtidens sociala och politiska frågor ur ett vänsterperspektiv. Här finner du vår tids främsta samhällsteoretiker i svensk och internationell debatt. Med breda ingångar och en pedagogisk ambition vill vi göra det komplexa tillgängligt för fler.

Webbplats: fronesis.nu

Galago

Galago har funnits sedan 1979 och är Sveriges ledande förlag för socialrealistiska och satiriska serier men det är också en tidskrift som kommer fyra gånger om året. Bland de många tecknarna som publicerats i Galago genom åren märks bland annat Sara Hansson, Karolina Bång, Pontus Lunskvist, Mats Jonsson, Sara Granér, Liv Strömquist, Lotta Sjöberg och Nanna Johansson. ​

Webbplats: www.galago.se

Glänta

Glänta är en tidskrift som sedan 1993 kommer ut med fyra nummer per år och rör sig i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm. Redaktionen ligger i Göteborg.

Webbplats: glanta.org

h:ström

Sedan år 2000 har bokförlaget h:ström publicerat över 300 titlar med huvudsaklig inriktning på skönlitteratur, politik och essäer – såväl klassiker som nyskrivet material.

Webbplats: hstrom.se

Hoi förlag

Hoi Förlag grundades 2010 med devisen ”För författare, av författare”, ett modernt bokförlag som sätter författarens intressen i första rummet. Vi ser avtalet med författaren som ett samarbete där båda parter ska bidra och där en lyckad utgivning verkligen ska betala sig för författaren. Oavsett hur utgivningen går ska författaren få chansen att bygga sin plattform hos förlaget och vi prioriterar högt goda och många författarupplevelser.

Webbplats: www.hoi.se

Karavan

Karavan – litterär tidskrift på resa mellan kulturer
Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny, omvälvande litteratur som är i färd med att förändra världslitteraturen av idag. Karavan introducerar spännande författarskap från tre kontinenter med nyöversatta texter och bakgrundsartiklar.

Webbplats: karavan.se

Lejd

Bokförlaget Lejd startades 1998. Förlagets huvudsakliga inriktning är samtida skönlitteratur. Förlaget vill verka för litterär mångfald och ge utrymme åt genreöverskridande verk, experimentell prosa och egensinniga lyriska former.

Webbplats: lejd.se

Leopard

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap, samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien. Vi tror att böcker är ett oöverträffat sätt att förstå andra människor och vi vill att vår utgivning ska spegla samhällsutvecklingen i Sverige och i världen. Leopard förlag startade 2001 av förläggaren Dan Israel och författaren Henning Mankell. Idag ger förlaget ut ca 35 nya titlar per år. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Pierre Schori, Lo Kauppi, Tom Holland, Daniel Suhonen, Maryse Condé, Assia Djebar och Christos Tsiolkas.

Webbplats: www.leopardforlag.se

Modernista

Modernista är ett oberoende, allmänutgivande bokförlag grundat 2002 av Pietro Maglio och Lars Sundh. Förlaget har en bred och omfattande utgivning, med allt från svensk och utländsk skönlitteratur till kriminalromaner, ungdomsböcker och illustrerad sakprosa, såväl som moderna klassiker.

Webbplats: modernista.se

Nationalmuseum

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum och ger ut böcker som speglar och belyser samlingarna ur olika aspekter.

Utgivningen består av omsorgsfullt formgivna publikationer om fotografi, konsthantverk, form och design, måleri och skulptur, teckning och grafik.

Målsättningen är att läsaren oavsett ålder och förkunskaper ska finna relevanta och intresseväckande böcker där innehållet i samspel med den grafiska utformningen skapar lustfylld läsning som bygger ny kunskap.

 

Webbplats: www.nationalmuseum.se

Natur & Kultur

Natur & Kultur ger ut läromedel, akademisk litteratur och litteratur för den allmänna marknaden. På Stockholms litteraturmässan kommer vi presentera ett urval av det sistnämnda – bland annat skönlitteratur, sakprosa, böcker för barn och unga och måltidslitteratur.

Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Webbplats: www.nok.se

Novellix

Idén till Novellix föddes när Lena Hammargren, en av grundarna, befann sig på tågstationen i Uppsala. Hon ville ha något litet att läsa på tåget. Resan hem till Stockholm skulle bara ta 40 minuter så en pocketbok skulle hon inte hinna läsa. Den skulle bara hamna på bokhögen hemma och hon var heller inte sugen på att läsa en tidning. Det hela slutade med att hon köpte en Pixi-bok vid kassan. Det var där som idén till Novellix föddes – Novellix skulle vara som en Pixi-bok för vuxna! En litterär upplevelse, med välskrivna, korta texter som man hinner läsa i farten. 2011 kom de första novellerna, och sen dess har företaget växt. Idag är vi 5 anställda och har gett ut 99 noveller, både nyskrivna och klassiker. Allt ifrån Daniel Sjölin till Simone De Beauvoir! Novellerna ges ut i tre olika format, tryckta böcker lika stora som ett vykort, e-böcker och ibland som ljudböcker. Bland annat på Spotify – Stories to go helt enkelt!

Webbplats: novellix.se

Nätverkstan

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet. Sedan 2005 arbetar Nätverkstan med ett projekt som syftar till att förbättra distribution och synlighet av landets kulturtidskrifter. Tillsammans uppvisar de en enorm form- och ämnesmässig bredd och är viktiga då de berikar den kulturella mångfalden och ser till att fler obundna röster får möjlighet att komma till tals i det offentliga rummet. Dessa röster hittar du hos oss på Nätverkstan Kulturtidskrift!

Webbplats: www.natverkstan.net

OEI

OEI är en tidskrift för extra-disciplinära rum och av-disciplinerande ögonblick – experimentella former av tänkande, montage mellan poesi, konst, filosofi, film och dokument; redaktionella utsägelser och estetiska teknologier, icke-bekräftande skrivande, alternativa historiografier och överlagrade undersökningar. OEI grundades 1999 och har utkommit med 76 nummer. 2002 startades det vidhängande förlaget OEI editör, som utgivit ett 90-tal böcker med undersökande poesi, estetiska dokument, artist’s books, teoretiska och poetologiska texter etc. Som en del av sin publiceringspraktik har OEI också organiserat närmare 300 arrangemang: från uppläsningar, presentationer, föreläsningar och samtal till seminarier, filmvisningar och utställningar.

Webbplats: www.oei.nu

Scen: Scen 1
Tid: 12:00 - 12:00

Opulens

Opulens är ett nystartat nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.
Pressröster om Opulens:
”Opulens är en ambitiös kultur- och samhällstidskrift med namnkunniga skribenter”

Göran Sommardal i Aftonbladet 6/3-2017

”Välskrivna texter på en elegant och lättnavigerad sajt”
Nina Lekander i Expressen 28/2-2017

”Jag är imponerad. Alla artiklar håller hög klass!”
Kajsa Ekis-Ekman i Sydsvenskan 22/2-2017

Webbplats: www.opulens.se

Ordfront

Ordfront förlag är ett oberoende bokförlag som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, samt handböcker i skrivandets hantverk, demokrati och folkbildning – och förstås högkvalitativ skönlitteratur. Vi ansluter oss till en frihetlig, samhällskritisk och folkbildande tradition och samverkar med den oberoende kulturföreningen Ordfront som arbetar med yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Ordfront ger ut runt 30 böcker per år, samt en rad pocketböcker och 5–10 vuxenserier i bokform under varumärket Galago.

 

Webbplats: ordfrontforlag.se

Provins

Norrländska litteratursällskapets litterära tidskrift Provins grundades 1953 och ges sedan 1982 ut med fyra nummer per år. Tidskriften vill tjäna som plattform för ett samtal om litteratur och kultur som täcker in hela landet. Sedan 2011 produceras och trycks den i Umeå. 2016 utnämndes Provins till Årets kulturtidskrift.

Webbplats: www.tidskriftenprovins.se

Rámus

Sedan 2002 ger Rámus ut den översatta litteratur som vi på Rámus själva vill läsa inom såväl prosa som poesi. Tills idag har det inneburit kvalitetslitteratur av författare från ett 30-tal länder, främst i Europa, och bland dem Rosmarie Waldrop, Petra Hulova, Eirikur Örn Norddahl, Péter Nádas, Jacques Roubaud, Anja Utler, Terry Eagleton, Kristin Berget, Charles Reznikoff och Kristien Hemmerechts. Därtill arrangerar förlaget uppläsningar, samtal och internationella utbyten mellan författare.

Webbplats: ramus.nu

Sekwa

Sekwa förlag ger ut kvalitetslitteratur från det franska språkområdet. Vi försöker fylla ett tomrum på den svenska bokmarknaden och visa läsaren att litteratur översatt från franska inte behöver vara svår och otillgänglig. Vi satsar på välskrivet men inte för smalt, viktiga budskap, kärlekshistorier och deckare med det lilla extra. Vi har funnits i tio år, är helt fria och har tills nu lyckats ge ut över 70 titlar. Våren 2014 föddes Sekwas lillasyster ETTA. Etta är ett imprint, ett förlag i förlaget, där vi ger ut böcker med samma inriktning som på Sekwa men från det engelska språkområdet.

Webbplats: sekwa.se

Sphinx

Sphinx Bokförlag ger ut prosa och teoretiska texter i surrealismens och den ohejdade tankens anda. Omtumlande metamorfoser, undergångsdömd gotik, karnevalens häcklande humor och tindrande mystik är några av de element som brukar inrymmas mellan pärmarna i förlagets böcker. Bland våra författare finns Leonora Carrington, André Breton, William S. Burroughs, Joyce Mansour och Anaïs Nin.

Webbplats: sphinxforlag.se

Stockholmsförfattarna

Stockholmsförfattarna grundades 2015. Vi är ett nätverk av författare med Stockholmsanknytning som samarbetar i olika typer event. Vårt mål är att arbeta för att sprida litteratur och läsning i alla dess former, samt att aktivt underlätta mötet mellan läsare och författare. Detta innebär att vi arbetar utanför de traditionella ramarna med bland annat författarbufféer och event i restauranter, livsmedels-butiker, organisationer och på företag.

Webbplats: www.stockholmsförfattarna.se

Sundbybergs folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för kreativa aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en mångkulturell, humanistisk och skapande inriktning. Alla årslånga kurser har tillval med olika innehåll. Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande. Sundbybergs Folkhögskola ligger i Sundbyberg ca 20 minuter från Stockholms centrum. Ett par minuter från tunnelbanan i Rissne.

Kulturparaplyet är en arena på Sundbybergs folkhögskola för berättande och gestaltning, där vi samlar våra profilkurser:

Filmlinjen
Skrivarlinjen
Sång- och Teaterlinjen
Ett skrivande rum – skrivarkurs på distans
Kulturparaplyets projektår
Dokumentärfilmkurs (våren)

Skrivarlinjen är en utbildning i skönlitterärt skrivande.
Höstterminen är en grundkurs där du studerar poesi, novell, dramatik och roman. Du gör skrivövningar, från snabba och intuitiva till långa och analytiska. Vårterminen är en fördjupning då du skriver en diktsamling, en novellsamling, en pjäs eller en roman. Under läsåret får du möjlighet att bekanta dig och fördjupa dig inom olika skönlitterära genrer via läsning av samtida såväl som klassiska verk. Textsamtal och handledning sker kontinuerligt under hela läsåret.

Webbplats: sundbybergsfolkhogskola.se

Syster

Syster förlag ger ut serieromaner med starka och drivna berättelser. Med kritikerhyllade böcker som “Deras ryggar luktade så gott” av Åsa Grennvall och “Tack och förlåt” av Fanny Agazzi har Syster på kort tid etablerat sig som ett av Sveriges mest intressanta serieförlag. I vår ger Syster ut Klara Wikstens bok “Hjärnan darrar”. Förlaget drivs av serietecknarna Åsa Grennvall och Sofia Olsson, samt formgivarna Björn Schagerström och Samuel Svensson.

Webbplats: systerforlag.se

Teg

Teg Publishing är ett bokförlag, skivbolag och produktionsbolag i ett. Sedan starten 2010 har de gett ut ett 40-tal utgåvor. Förlaget har ofta haft en ambition att göra kvalitetskultur om frågor som behandlar periferi och regional ojämlikhet. Bland de böcker som bolaget har gett ut finns bland annat journalisten Po Tidholms reportage- och essäsamling Norrland, Mattias Alkbergs diktsamling Ön, och artisten Annika Norlins bok Texter. I höstas publicerades hemmafrun Siri Johanssons dagböcker från ålderdomen med akvareller av sonen Sven Teglund i boken ensamheten värst.

Webbplats: www.tegpublishing.se

Themis

Themis ger ut kvalitetslitteratur, 1/3 av utgivningen är essäer som rör filosofi och litteratur, som Anders Olsson Tankar om läsning, 1/3 är romaner, 1/3 är poesi där utländsk lyrik är i tvåspråkiga utgåvor, senast Lorca: Om jag dör, lämna balkongen öppen. Hälften är klassisk litteratur och hälften nytt.

Webbplats: www.themisforlag.se

Scen: Scen 1
Tid: 12:00 - 12:00

Thorén & Lindskog

Thorén & Lindskog är ett oberoende förlag som ger ut publiktillvänd kvalitetslitteratur. Tyngdpunkten ligger på tyskspråkig skönlitteratur i svensk översättning. Bland förlagets författare finns renommerade namn som Uwe Timm, Siegfried Lenz, Peter Stamm, Robert Seethaler, Sabine Gruber och Marlen Haushofer, men även unga, lovande författare som Astrid Rosenfeld och Sabrina Janesch. Thorén & Lindskog ger sedan hösten 2014 även ut svenska författare.

Webbplats: thorenochlindskog.se

Timbro

Tankesmedjan Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Vårt uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt verka för individuell frihet och ett öppet samhälle. Förlaget utgör sedan starten en del av Timbros kärnverksamhet med ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra liberalismens stora klassiker på svenska. Utöver klassikerna omfattas vår utgivning av facklitteratur inom allt från idéhistoria till nationalekonomi, aktuella debattböcker och skönlitteratur.

Webbplats: timbro.se

Tranan

Förlaget är främst inriktat på översatt skönlitteratur från Afrika, Asien, Latinamerika och andra språkområden som ofta försummas på den svenska bokmarknaden. Ett av våra flaggskepp är berättarserien, som presenterar ny, intressant novellkonst från olika delar av världen för en svensk publik.

Webbplats: tranan.nu

Verbal

Verbal förlag håller till i Stockholm och ger ut samhällsdebatt, reportage och essäistik sedan 2008.

Webbplats: www.verbalforlag.se

Vertigo

Vertigo presenterar texter på avgrundens rand för läsare som inte önskar vända bort ansiktet från vår tids katastrof.​

Webbplats: www.vertigo.se

Vombat förlag

Vombat är det lilla ”queerförlaget” för barn och ungdom. Vår grund är tanken om allas lika värde genom synliggörande. Tanken med våra böcker är att visa många olika aspekter av barn och ungdomars liv på ett normkreativt sätt. Kvalité, humor och värme får gå jämsides med mångfald och det som ibland avviker från det förväntade. Vi vill att barn som läser våra böcker ska känna igen sig själva, förundras, utmanas i tanken och kanske erövra nya världar.

Webbplats: www.vombatforlag.se

Wanzhi

Bokförlaget Wanzhi ger ut kinesisk skönlitteratur i svensk översättning. Målet är att visa på bredden i den moderna kinesiska litteraturen och göra stora författare som Jia Pingwa, Liu Zhenyun och Chi Zijian tillgängliga för en svensk publik.

Webbplats: www.wanzhi.se

Weyler

Weyler Förlag grundades 2007 och inledde sin verksamhet i november samma år med utgivningen av nobelpristagaren Imre Kertész självbiografiDossier K. Förlaget ger ut svensk och utländsk skönlitteratur, svensk och utländsk sakprosa.

Webbplats: www.weylerforlag.se

Writers Read Writers

writers read writers är ett internationellt förlag, med säte i Stockholm och Wien, som finns sedan 2014.
Förlaget ger ut skönlitteratur i översättning i syfte att skapa en kanon, ett feministiskt bibliotek.
Aktuella böcker är Ein Winter i Stockholm (En vinter i Stockholm) av Agneta Pleijel (Sverige) och Smärtans ängel (Die Schmerzmacherin) av Marlene Streeruwitz (Österrike).
Möt författaren Marlene Streeruwitz på Stockholms litteraturmässa i ett samtal med kulturjournalisten Yvonne Ihmels.

Webbplats: writersreadwriters.com